септември 22, 2019

септември 22, 2019

СВОБОДЕН

are you going to attend Национални хайдушки празници „Капитан Петко войвода“?
Yes, I am  No one is attending yet.
Event Description

Съюзът на Тракийските дружества и Община Чепеларе организират Национални хайдушки празници „Капитан Петко войвода“. По време на празника се пресъздават епизоди от живота на капитан Петко войвода. Програмата включва много забавления и ще звучат хайдушки песни, които връщат в героичната епоха на българската борба за национално освобождение.

Organizers

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Add Review

Add a Review

Rate this by clicking a star below: