октомври 22, 2019

октомври 24, 2019

СВОБОДЕН

град Негру вода, Румъния, Генерал

Event Description

Първи международен фестивал на фолклорните танци ще се проведе в края на ноември в град Негру вода, Румъния. Фестивалът е първото от серия събития, финансирани чрез проект „Общи корени“ по Програма за трансгранично сътрудничество. В проекта партньори са българските общини Генерал Тошево и Тервел и румънските Негру Вода и Топалу.

Organizers

НЕГРУ ВОДА, РУМЪНИЯ