октомври 22, 2019

октомври 24, 2019

СВОБОДЕН

град Негру вода, Румъния, Генерал

are you going to attend Международен фестивал на фолклорните танци „Общи корени“ Румъния-България?
Yes, I am  No one is attending yet.
Event Description

Първи международен фестивал на фолклорните танци ще се проведе в края на ноември в град Негру вода, Румъния. Фестивалът е първото от серия събития, финансирани чрез проект „Общи корени“ по Програма за трансгранично сътрудничество. В проекта партньори са българските общини Генерал Тошево и Тервел и румънските Негру Вода и Топалу.

Organizers

НЕГРУ ВОДА, РУМЪНИЯ

Add Review

Add a Review

Rate this by clicking a star below: